Gebruik de plaszak na uw onderzoek in het ziekenhuis

Heeft u binnenkort een onderzoek in het ziekenhuis waarbij u voorafgaand een contrastmiddel krijgt ingespoten? Dan gaat plassen na het onderzoek net iets anders dan u gewend bent. U plast namelijk de eerste vier keer* in een plaszak. Waarom is dit zo? En hoe werkt de plaszak? Op deze website leggen we het uit.

*Let op: Sommige ziekenhuizen hebben een speciaal waterfilter in het riool. Gaat u naar zo’n ziekenhuis? Plas dan de eerste keer in het toilet van dat ziekenhuis.

Hoe werkt het?

Video title
Afspelen in het Nederlands.
Play in English.

Ik ga naar een ziekenhuis zonder waterfilter

U krijgt 4 plaszakken mee. Bekijk het filmpje voor uitleg.

Voorbeeldziekenhuizen zonder waterfilter

  • Deventer Ziekenhuis
  • Antonius Groep Sneek
  • Maastricht Universitair Medisch centrum
  • Noordwest Ziekenhuis Groep
Video title
Afspelen in het Nederlands.
Play in English.

Ik ga naar een ziekenhuis met waterfilter

U krijgt 3 plaszakken mee. Bekijk het filmpje voor uitleg.

Voorbeeldziekenhuizen met waterfilter

  • Reinier de Graaf Ziekenhuis
  • Erasmus MC

Online vragenlijst

Help mee en vul de, online vragenlijst in!

Ga naar de vragenlijst

FAQ

Wanneer plas ik in een plaszak?

Na uw onderzoek in het ziekenhuis, plast u de eerste vier keer in een plaszak. Maar sommige ziekenhuizen hebben een speciaal waterfilter in het riool. Gaat u naar zo’n ziekenhuis? Blijf dan na uw onderzoek in het ziekenhuis om daar één keer te plassen voordat u naar huis gaat. Als u weer thuis bent, gebruikt u daarna de eerste drie keer een plaszak. De plaszakken krijgt mee na uw onderzoek. Thuis plast u dus nog drie keer in een plaszak.

When should I urinate in a urine bag?

Use these bags the first four times that you urinate after your examination in the hospital. Some hospitals though have a special water filter in their drains. Will you be visiting this type of hospital? After your examination, you should stay in the hospital to urinate there once before going home. At home, you will then use a urine bag the first three times. You will be given the urine bags after your examination. The next three times at home, use a urine bag.

Mag ik na mijn onderzoek in het ziekenhuis helemaal niet in de toiletpot plassen?

Liever niet. Het is echt de bedoeling dat u de eerste vier keer thuis in een plaszak plast. Dus niet in de toiletpot. Maar let op; u plast de eerste keer in het toilet van het ziekenhuis als uw ziekenhuis een speciaal waterfilter in het riool heeft.

Should I not urinate in the toilet at all after my examination in the hospital?

Preferably not. You really should urinate in a urine bag the first four times at home. Do not urinate in the toilet. Please note, some hospitals have a special water filter in their drains, which collects the contrast agent. If you have an examination in one of these hospitals, then you will urinate in the hospital toilet the first time. You will then be given three urine bags to use at home.

Hoe gebruik ik de plaszak?

Neem de plaszak mee naar het toilet. De plaszak heeft een speciale vorm die makkelijk is om in te plassen voor iedereen! In de plaszak zitten hele kleine korrels die van uw plas een soort gel maken. Het wordt dus geen kliederboel.

How should I use the urine bag?

Take the urine bag with you to the toilet. The urine bag has a special shape that makes it easy for anyone to urinate into the bag! The urine bag contains tiny grains which turn your urine into a kind of gel. So, there is no mess.

Wat doe ik met mijn gebruikte plaszak?

Als u geplast heeft in de plaszak dan gooit u die daarna gewoon bij het restafval. In de afvalbak. Dus niet in de toiletpot!

What should I do with my used urine bag?

Once you have urinated in the urine bag, you can dispose of it in the household waste. In the waste container. So do not empty the bag in the toilet!

Waarom moet ik plassen in een plaszak?

U krijgt tijdens uw onderzoek een contrastmiddel in een bloedvat gespoten. Dit middel gaat uw lichaam ook weer uit als u plast. We willen voorkomen dat het middel in het rioolwater terecht komt. Want het is moeilijk om het er weer uit te halen. Daarom vragen we aan u om na uw onderzoek de eerste vier keer te plassen in de plaszak in plaats van in de toiletpot. Zo komt uw plas met het contrastmiddel niet in het rioolwater terecht.

Why do I need to use a urine bag?

During your examination, a contrast agent is injected into a blood vessel. This contrast agent also leaves your body when you urinate. We want to prevent this contrast agent from getting into wastewater. Because it is difficult to remove the contrast agent from wastewater. This is why we are asking you to urinate in the urine bag instead of the toilet the first four times after your examination. This prevents your urine containing the contrast agent from getting into wastewater.

Waarom is de plaszak gemaakt van plastic?

De plaszak is gemaakt van plastic om hem zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De verbranding van een plastic plaszak bij de vuilverbranding is minder schadelijk voor het milieu dan de röntgencontrastmiddelen in het water.

Why is the urine bag made of plastic?

The urine bag is made of plastic to ensure that it is as user-friendly as possible. Incineration of a plastic urine bag in the waste incinerator is less harmful to the environment than X-ray contrast agents ending up in the water.

Gezien op TV

Erasmus MC hoofdingang